"head one's operations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głowa czyjś operacje
  1. head czasownik + operation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He once headed foreign operations and was responsible for much of the company's international growth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo