ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand a defeat" — Słownik kolokacji angielskich

hand a defeat kolokacja
Popularniejsza odmiana: hand one's defeat
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj porażkę
  1. hand czasownik + defeat rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I believe we can hand his army a major defeat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo