ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand one's defeat" — Słownik kolokacji angielskich

hand one's defeat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka czyjś porażka
  1. hand czasownik + defeat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I believe we can hand his army a major defeat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo