PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"greatly influenced" — Słownik kolokacji angielskich

greatly influenced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacznie wpłynąć
  1. influence czasownik + greatly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    This would greatly influence his position during the May week.