"great authority" — Słownik kolokacji angielskich

great authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka władza
  1. great przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Everyone now points firmly and with great authority in a different direction.

powered by  eTutor logo