"glorious setting" — Słownik kolokacji angielskich

glorious setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielkie ustawienie
  1. glorious przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are usually in a glorious Alpine setting, with a view of snowy peaks, or perhaps a mountain lake.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo