"glorious day" — Słownik kolokacji angielskich

glorious day kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cudowny dzień
  1. glorious przymiotnik + day rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On some glorious day in the future, will he come back to stay?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo