"get wheels" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get wheels" po angielsku

obrazek do "wheel" po polsku Nie potrzebujemy kultury rowerowej. Rozmowa z Mikaelem Colville ...
rzeczownik
 1. koło (w samochodzie, rowerze) [policzalny]
  The wheel began to revolve. (Koło zaczęło się obracać.)
  Many people around here have four-wheel drives. (Wielu ludzi w tej okolicy posiada pojazdy z napędem na cztery koła.)
 2. kółko, kółeczko (w maszynie) [policzalny]
  She has a bicycle with two additional wheels. (Ona ma rower z dwoma dodatkowymi kółeczkami.)
  This mechanism is missing one wheel. (Brakuje temu mechanizmowi jednego kółeczka.)
 3. rower  AmE potocznie [policzalny]
  I want to ride my wheel. (Chcę pojeździć na moim rowerze.)
  Did you hear? Somebody stole his wheel. (Słyszałeś? Ktoś ukradł mu rower.)
  Can I borrow your wheel? Someone stole mine. (Czy mogę pożyczyć twój rower? Ktoś ukradł mój.)
 4. felga (koła)
  Mark had to buy new wheels because the old ones were rusty. (Mark musiał kupić nowe felgi, bo stare były zardzewiałe.)
  link synonim: rim

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. prowadzić obok siebie coś, co ma koła (np. rower)
  She wheeled her bike uphill. (Ona prowadziła swój rower pod górę.)
  A grandmother was wheeling a pram while the baby was screaming. (Babcia prowadziła wózek, podczas gdy dziecko krzyczało.)
 2. pchać coś, co ma koła (np. wózek inwalidzki)
  I can't wheel this trolley, it's too heavy, can you help me? (Nie mogę pchać tego wózka, jest za ciężki, pomożesz mi?)
  He wheeled his mother's wheelchair. (On pchał wózek inwalidzki jego matki.)
  His father was wheeling his wheelchair. (Jego ojciec pchał jego wózek inwalidzki.)
  He's wheeling a heavy wheelbarrow. (On pcha ciężką taczkę.)
  She wheeled a baby carriage. (Ona pchała wózek dziecięcy.)
 3. krążyć (np. ptak na niebie)
  I saw a spaceship wheeling above my house. (Widziałem krążący nad moim domem statek kosmiczny.)
  A seagull was wheeling in the sky. (Mewa krążyła po niebie.)
  The spaceship was wheeling in the sky, waiting for the right moment to attack. (Statek kosmiczny krążył po niebie, czekając na odpowiedni moment do ataku.)
  link synonim: rotate
 4. odwrócić się gwałtownie
  She wheeled and hit me with her bag because she thought I was a thief. (Ona odwróciła się gwałtownie i uderzyła mnie torebką, bo myślała, że jestem złodziejem.)
  Don't wheel, I'm right behind you. (Nie odwracaj się gwałtownie, jestem tuż za tobą.)
  He wheeled and started running away. (On odwrócił się gwałtownie i zaczął uciekać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "steering wheel" po polsku This tuff steering wheel is an Edson Boat Steering Wheels Athena's components,
rzeczownik
 1. kierownica (w samochodzie), koło sterowe (na statku)
  She kept both hands on the steering wheel. (Ona trzymała obie ręce na kierownicy.)
  I rested my head on the steering wheel. (Oparłem głowę na kierownicy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. fura, bryka potocznie
  We need to find a fast set of wheels. (Musimy znaleźć jakąś szybką brykę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get wheels" — Słownik kolokacji angielskich

get wheels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć koła
 1. get czasownik + wheel rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Detective, you know that two hundred miles is no big deal if you've got decent wheels.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo