"gently release" — Słownik kolokacji angielskich

gently release kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łagodnie zwolnienie
  1. release czasownik + gently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I gently released it and continued to work my way down the shoreline.

powered by  eTutor logo