"generally tell" — Słownik kolokacji angielskich

generally tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie powiedz
  1. tell czasownik + generally przysłówek
    Luźna kolokacja

    And could generally tell them exactly what had happened.

powered by  eTutor logo