"gaze with one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: gaze with eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spojrzenie z czyjś oczy
  1. gaze czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then she gazed at him with her big, black eyes.

    Podobne kolokacje: