"gaze with eyes" — Słownik kolokacji angielskich

gaze with eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spojrzenie z oczami
  1. gaze czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then she gazed at him with her big, black eyes.

    Podobne kolokacje: