"funny phrase" — Słownik kolokacji angielskich

funny phrase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny zwrot
  1. funny przymiotnik + phrase rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That's a funny phrase to use around this one, isn't it?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo