BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"short phrase" — Słownik kolokacji angielskich

short phrase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótki zwrot
  1. short przymiotnik + phrase rzeczownik
    Silna kolokacja

    Titles could also be a short phrase or word on the cover of most books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo