BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"common phrase" — Słownik kolokacji angielskich

common phrase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pospolity zwrot
  1. common przymiotnik + phrase rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Paying the shot" soon came to be a common phrase.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo