"from the picture" — Słownik kolokacji angielskich

from the picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the Motion Picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z obrazu
  1. from przyimek + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I turned to look at the woman from the picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo