"from pictures" — Słownik kolokacji angielskich

from pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the Motion Picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z obrazów
  1. from przyimek + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    I turned to look at the woman from the picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo