ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"form one's conclusions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): forma czyjś zakończenia
  1. form czasownik + conclusion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "You allowed us to form our own conclusions," I said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo