"form" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

form czasownik

form + rzeczownik
Kolokacji: 322
form part • form words • form colonies • form the municipality • form a complex • form one's firm • form the Somali Republic • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. form colonies = kolonie formy form colonies
6. form one's firm = forma czyjś firma form one's firm
8. form clusters = grupki formy form clusters
9. form an alliance = zawierać przymierze, zawierać sojusz form an alliance
10. form nations = narody formy form nations
11. form the backbone = ukształtuj podstawę form the backbone
18. form the basis = ukształtuj podstawę form the basis
20. form compounds = związki chemiczne formy form compounds
23. form an image = stwórz sobie obraz form an image
24. form the core = ukształtuj istotę form the core
25. form a bond = załóż więź form a bond
28. form a band = zakładać zespół, formować zespół form a band
31. form a ring = utwórz krąg form a ring
32. form a chain = utwórz łańcuch form a chain
33. form a venture = załóż śmiałe przedsięwzięcie form a venture
34. form the foundation = załóż fundację form the foundation
36. form a concurrency = załóż współbieżność form a concurrency
37. form a line = utworzyć rząd, sformować szereg, stanąć w rzędzie form a line
41. form a sort = ukształtuj rodzaj form a sort
42. form a parish = załóż parafię form a parish
43. form acid = forma kwas form acid
44. form crystals = kryształy formy form crystals
48. form a union = zawrzyj unię form a union
49. form the base = ukształtuj podstawę form the base
50. form a link = załóż połączenie form a link
53. form a community = załóż społeczność form a community
54. form a kind = załóż rodzaj form a kind
55. form a plan = ukształtuj plan form a plan
60. form a unit = załóż jednostkę form a unit
61. form a wall = ustaw się w mur form a wall
63. form a picture = stwórz sobie obraz form a picture
64. form mats = maty formy form mats
67. form a society = załóż społeczeństwo form a society
70. form an area = załóż obszar form an area
71. form the bulk = załóż wielki rozmiar form the bulk
  • "You allowed us to form our own conclusions," I said.
  • But he said later the singer was content to leave the public to form its own conclusions.
  • In the end, of course, they will form their own conclusions.
  • But our people have the freedom to form their own conclusions.
  • For the present, we must watch, and form our own conclusions.
  • Then we are left to form our own conclusions.
  • What he wanted was to study the people who had been assembled for the funeral that day, and to form his own conclusions about them.
  • They were never found and later I formed my own conclusions why.
  • Then, before Larry could form further conclusions, the whole thought was banished from his mind.
  • The gray-haired executive took only a few minutes to form his conclusions.
73. form a league = załóż ligę form a league
74. form a body = załóż ciało form a body
75. form the center = załóż ośrodek form the center
77. form a duo = załóż duet form a duo
78. form a loop = utwórz pętlę form a loop
79. form clumps = kępy formy form clumps
80. form a system = ukształtuj system form a system
81. form a component = ukształtuj składnik form a component
82. form an element = ukształtuj element form an element
83. form a state = załóż stan form a state
85. form a council = załóż radę form a council
86. form an idea = wyrób sobie pomysł form an idea
87. form a trio = załóż trio form a trio
88. form stars = gwiazdy formy form stars
90. return to form = powrót do formy return to form
91. form the city = załóż miasto form the city
92. form the town = załóż miasto form the town
93. form a school = załóż szkołę form a school
94. form a front = załóż front form a front
95. form a district = załóż region form a district
96. form ranks = stopnie formy form ranks
97. form the heart = ukształtuj serce form the heart
98. form a series = załóż serię form a series
99. form the wing = załóż skrzydło form the wing
100. form the London Borough = załóż Dzielnicę londyńską form the London Borough
czasownik + form
Kolokacji: 63
begin forming • help form • amalgamated to form • break to form • merge to form • combined to form • begin to form • unite to form • ...
form + przyimek
Kolokacji: 61
form around • form up • formed following • formed by • form within • ...
form + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 90
newly formed • originally formed • fully formed • eventually form • officially formed • initially formed • quickly form • together form • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.