"force the company" — Słownik kolokacji angielskich

force the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmuś spółkę
  1. force czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They have not tried to force too many companies together at one time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo