"for one's image" — Słownik kolokacji angielskich

for one's image kolokacja
Popularniejsza odmiana: for images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś obraz
  1. for przyimek + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He didn't care for the image they were beginning to project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo