"for images" — Słownik kolokacji angielskich

for images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla obrazów
  1. for przyimek + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    He didn't care for the image they were beginning to project.

    Podobne kolokacje: