"for image" — Słownik kolokacji angielskich

for image kolokacja
Popularniejsza odmiana: for images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla obrazu
  1. for przyimek + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He didn't care for the image they were beginning to project.

    Podobne kolokacje: