PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus resources" — Słownik kolokacji angielskich

focus resources kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus one's resources
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasoby nacisku
  1. focus czasownik + resource rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We decided it was best to focus our resources in other areas."