PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus one's resources" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś zasoby
  1. focus czasownik + resource rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We decided it was best to focus our resources in other areas."