BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus one's time" — Słownik kolokacji angielskich

focus one's time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś czas
  1. focus czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Foster said if the choice were made, he would focus his time and energies on jazz.

powered by  eTutor logo