"flash in one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błysk w czyjś oczy
  1. flash czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    I saw the bright intelligence flashing again in his eyes.

    Podobne kolokacje:

podobne do "flash in one's eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "flash in one's eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom