BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"flapping" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "flapping" po angielsku

flapping

rzeczownik
 1. trzepotanie
 2. bicie piany, sianie fermentu informal
 3. nadstawianie (np. uszu) informal
rzeczownik
 1. klapa, klapka
  The door was closed, but the cat flap was open. (Drzwi były zamknięte, ale klapka dla kota była otwarta.)
 2. trzepot, trzepotanie
  A flap of fabric could be heard from behind the door. (Zza drzwi dało się słyszeć trzepot tkaniny.)
 3. lekkie uderzenie
  It's nothing serious, it was only a flap. (To nie jest nic poważnego, to było tylko lekkie uderzenie.)
 4. klapa (na skrzydle samolotu) technical
  Flaps are on the wings of a plane. (Klapy są na skrzydłach samolotu.)
 5. nerwy, panika informal
  I got into a flap because my child got lost. (Wpadłem w panikę, bo moje dziecko się zgubiło.)
  Don't get into a flap! We'll find the way out. (Nie wpadaj w panikę! Znajdziemy wyjście.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. trzepotać
  Birds flap their wings. (Ptaki trzepoczą swoimi skrzydłami.)
  The flag was flapping on the wind. (Flaga trzepotała na wietrze.)
  link synonim: beat
 2. siać panikę, siać ferment informal
  Stop flapping! There is no fire! (Przestań siać panikę! Nie ma żadnego pożaru!)
  People often flap when they are in danger. (Ludzie często sieją ferment, kiedy są w niebezpieczeństwie.)
 3. nadstawiać (np. uszu) informal
  They started talking and I flapped my ears. (Oni zaczęli rozmawiać, a ja nadstawiłem uszu.)
  Flap your ears and tell me what they are plotting. (Nadstaw uszu i powiedz mi, co oni knują.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo