"fire from one's post" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogień z czyjś poczta
  1. fire czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Following the 2012 season, Kilgour was fired from his post as general manager of the Bandits.

    Podobne kolokacje:

podobne do "fire from one's post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fire from one's post" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik