BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"find ways" — Słownik kolokacji angielskich

find ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: find a way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź drogi
  1. find czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    May all who read these books find their own ways to do the same.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo