PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"fiercely focused" — Słownik kolokacji angielskich

fiercely focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtownie skupić
  1. focus czasownik + fiercely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Paul's attention had been so fiercely focused on the trooper that he did not see Annie until it was too late.