PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature tours" — Słownik kolokacji angielskich

feature tours kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycieczki cechy
  1. feature czasownik + tour rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The fair will also feature crafts, entertainment and tours of the synagogue.