"feature statements" — Słownik kolokacji angielskich

feature statements kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oświadczenia cechy
  1. feature czasownik + statement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Often letters feature simple yet absurd statements ("I'm heading off to the pub in a few minutes and wondered if any of your readers fancied joining me for a pint.")

powered by  eTutor logo