PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature several rounds" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka rund
  1. feature czasownik + round rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Neither fighter was knocked down or seriously hurt during an intense strategic battle that featured many close rounds.