ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature seals" — Słownik kolokacji angielskich

feature seals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieczęcie cechy
  1. feature czasownik + seal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pinnipeds Beaches featuring California sea lions, South American sea lions, black seals and grey seals.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo