"seal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

seal rzeczownik

rzeczownik + seal
Kolokacji: 48
Navy Seal • state seal • seal of approval • fur seal • elephant seal • ...
seal + rzeczownik
Kolokacji: 24
SEAL Team • Seal Beach • Seal Island • seal hunt • seal colony • ...
seal + czasownik
Kolokacji: 23
seal shows • seal breaks • seal depicts • seal comes • seal bears • ...
czasownik + seal
Kolokacji: 15
break the seal • give one's seal • see seals • include seals • seal is used • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. break the seal = oddawać mocz po raz pierwszy podczas spożywania dużych ilości alkoholu (dosł. zerwać pieczęć) break the seal
2. give one's seal = dawać czyjś pieczęć give one's seal
3. see seals = zobacz pieczęcie see seals
przymiotnik + seal
Kolokacji: 48
official seal • great seal • presidential seal • good seal • gray seal • ...
przyimek + seal
Kolokacji: 10
under seal • of seals • for seals • with the seal • on the seal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.