"feature sculpture" — Słownik kolokacji angielskich

feature sculpture kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature sculptures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha rzeźba
  1. feature czasownik + sculpture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was among the first developers in Chicago to feature sculpture at private development.