"feature sculptures" — Słownik kolokacji angielskich

feature sculptures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeźby cechy
  1. feature czasownik + sculpture rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was among the first developers in Chicago to feature sculpture at private development.

powered by  eTutor logo