"feature rhythms" — Słownik kolokacji angielskich

feature rhythms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rytmy cechy
  1. feature czasownik + rhythm rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Until a few years ago, a quartet performing a song featuring syncopated rhythms in a competition would be penalized.