"play rhythm" — Słownik kolokacji angielskich

play rhythm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rytm gry
  1. play czasownik + rhythm rzeczownik
    Silna kolokacja

    They are used almost solely to play harmony and rhythm.

powered by  eTutor logo