"find one's rhythm" — Słownik kolokacji angielskich

find one's rhythm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdować czyjś rytm
  1. find czasownik + rhythm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She just let him find his rhythm and tell them what he knew.

powered by  eTutor logo