"feature productions" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature production
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkcje cechy
  1. feature czasownik + production rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The production has been featured in over 50 cities across Canada and he performs 150+ shows a year.

powered by  eTutor logo