"feature productions" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature production
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkcje cechy
  1. feature czasownik + production rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, this album featured additional production by some minor producers.