PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature one's name" — Słownik kolokacji angielskich

feature one's name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha czyjś imię
  1. feature czasownik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The building still features the school's name above the door.

powered by  eTutor logo