"feature one's band" — Słownik kolokacji angielskich

feature one's band kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature the band
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha czyjś zespół
  1. feature czasownik + band rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The video features the band having a night party with their friends.