"band released" — Słownik kolokacji angielskich

band released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół zwolnił
  1. release czasownik + band rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The band was released by their record company in early 2002.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo