"feature material" — Słownik kolokacji angielskich

feature material kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): materiał cechy
  1. feature czasownik + material rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Youth Services features materials for children up to middle school and at all stages of language development.

powered by  eTutor logo