"feature instruments" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instrumenty cechy
  1. feature czasownik + instrument rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The song also features several bizarre instruments including two shotguns and a sugar bag.

powered by  eTutor logo