"feature innovations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): innowacje cechy
  1. feature czasownik + innovation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This car featured several innovations, the most notable being the "Twin Keel" front suspension.

powered by  eTutor logo