"feature information" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): informacje cechy
  1. feature czasownik + information rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It features resources and information on various social issues ranging from women's rights to climate change.

powered by  eTutor logo