"feature heroines" — Słownik kolokacji angielskich

feature heroines kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature a heroine
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bohaterki cechy
  1. feature czasownik + heroine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A successful formula featuring a strong heroine, rather than a male hero, that he used in many of his stories.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo